A. Armalo ir A. Mikšienės kontroliuojamus „Žemaitijos kelius“ nori įsigyti Šiaulių verslininkai Volbekai
TOP
2019 11 26 15:05

Konkurencijos taryba pranešė gavusi Kelmės rajone registruotos bendrovės „Nerūdinės medžiagos“ prašymą leisti įsigyti 99,74 proc. restruktūrizuojamos kelių statybos tiesimo bendrovės „Žemaitijos keliai“ akcijų. 

Mašinų remontų užsiimančios „Nerūdinės medžiagos“ pernai gavo 6700 eurų pajamų ir patyrė 9434 eurų nuostolių. 

2016 metų Registrų centro duomenimis po 50 proc. šios bendrovės akcijų priklausė Kestučiui ir Kastyčiui Volbekams. Su šiais verslininkais susijusi Šiaulių sunkosios technikos pardavimo, nuomos ir remonto bendrovė „Kaslita“, kurios pajamos pernai viršijo 9 mln. eurų, o pelnas siekė beveik 0,9 mln, eurų.

Finansinių sunkumų pastaruoju metu patriantiems „Žemaitijos keliams“ šių metų rugpjūtį buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Praėjusį mėnesį restruktūrizavimo byla iškelta ir „Žemaitijos kelius“ kontroliuoančiam „Šiaulių plentui“.

Pastarąją bendrovę per įmonę „Šiaulių plento investicijos“ kontroliuoja Alfonsas Armalas ir Aldona Mikšienė. Jiems priklauso po 25,7 proc. šios bendrovės akcijų.

Rubrika po straipsniu